San Diego Vietnamese Broadcast Station Quảng cáo hay bảo trợ xin liên lạc (619) 793-9103 / 858-967-0035  hoặc email về info@vietnewstv.com -Trung Tâm Y Tế Nguyễn Thượng Trí - (858) 277-5463 -Văn phòng khai thuế Đỗ Thái Uyên & Associates -East County Mortuary www.eastcountymortuary.com -Pham Haq Immigration Services http://haqimmigration.com -Câu Lạc Bộ Bình Minh (858) 271-1025 -Thuan Phat Supermarket SD -Aurora Medbiochem Co. www.auroramedbiochem.com -Law Offices of Lien T. Tram www.LienTramLaw.com -Vien Dong 4 Supermarket www.viendong4.com -East County Mortuary www.eastcountymortuary.com -Crab Hut Restaurant http://crabhutrestaurant.com -MikeFit MFN Performance Center www.mikefit.com -Sandwich Emporium www.sandwichemporium.com -David Chau - Tổ Hợp Luật Sư Tiến Cao & Associates -Kim My Jewelry - (858) 279-2696 VNTV phát hình trên toàn quốc Hoa Kỳ và Canada mỗi ngày lúc 6:30PM trên hệ thống Little Saigòn TV Galaxy 19 và Thứ Tư & Chủ Nhật - Channel 19 Time Warner Cable VNTV * Chương Trình Phong Phú * Tin Tức Cập Nhật * Quảng Cáo Hữu Hiệu Visit Us On Facebook www.facebook.com/VietNewsTV LIKE US ON FACEBOOK!!! www.youtube.com/vietnewstelevision